Piątek, 27 listopada 2020. Imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Podziel się:

Podziel się:

JUBILEUSZ 5-LECIA ZESPOŁU LUDOWEGO "MAZURSKA KOSACZEWINA"

JUBILEUSZ 5-LECIA ZESPOŁU LUDOWEGO "MAZURSKA KOSACZEWINA" - 18 maja 2011 roku w Koczarkach Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” powołało do życia wielopokoleniowy, amatorski zespół ludowy.

5 lat temu, 18 maja 2011 roku w Koczarkach Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” powołało do życia wielopokoleniowy amatorski zespół ludowy o tej samej nazwie „Mazurska Kosaczewina”. Jeszcze bardzo młody, gdyż dopiero pięcioletni zespół „Mazurska Kosaczewina” spełnia różne role: zespołu śpiewaczego, teatru wiejskiego, zespołu ludowego upowszechniając poprzez swoje działania kulturę mazurską. Jego członkowie, amatorzy – mieszkańcy różnych czterech wsi oddalonych od siebie nawet 20 km, są zróżnicowanymi wiekowo (cztery pokolenia: od 6 do 71 lat), społecznie, jak również talentem czy predyspozycjami do artystycznych występów, gdzie ktoś dobrze śpiewa, inny pięknie deklamuje, a jeszcze inny zaś ma poczucie rytmu, dlatego też, inscenizacje ludowe są najlepszą formą przedstawień artystycznych zespołu. Wymienione aspekty artystyczne są dla nich poniekąd marginalne, gdyż najważniejszą sprawą w ich działalności jest to, że stanowią razem zespół ludzi, który z zamiłowaniem i pasją chce odtwarzać i upowszechniać lokalną mazurską kulturę, w szczególności posługując się gwarą mazurską. Zespołem ludowym „Mazurska Kosaczewina” opiekuje się od początku Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” z siedzibą w Koczarkach w gminie i powiecie Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie. Nazwa pochodzi od pierwszych sylab miejscowości, skąd pochodzili jego członkowie w chwili założenia zespołu, a więc KO- jak Koczarki, SA- jak Salpik, CZE- jak Czerniki, WI- jak Windykajmy, NA- jak Nakomiady. W swoim repertuarze zespół posiada inscenizacje w gwarze mazurskiej: „Zaprosiny na Wesele Mazurskie”, „Wesele Mazurskie”, „Plon-czyli Dożynki na Mazurach” wg Karola Małłka oraz wykonuje pieśni i tańce mazurskie podczas różnych lokalnych i wyjazdowych uroczystości. Organizują widowiska obrzędowe takie jak: „Palinocka” czy „Kiszenie kapusty” również w gwarze mazurskiej. Od 2009 r. biorą udział w Dożynkach Gminnych wykonując wieńce dożynkowe, które prawie corocznie zdobywają podium. W roku 2013 wieniec dożynkowy oraz jego „ośpiewanie” w wykonaniu „Mazurskiej Kosaczewiny” zdobył wyróżnienie na Warmińsko-Mazurskich Wojewódzkich Dożynkach w Olsztynku w kategorii „najbardziej tradycyjny wieniec”. W tym samym roku zdobyli również statuetkę w konkursie „Godni Naśladowania” organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Radę Organizacji Pozarządowych w Olsztynie za „Wesele Mazurskie”. W 2014 roku w Jezioranach na XXX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych zespół zdobył wyróżnienie.
W tym samym roku Stowarzyszenie zrealizowało projekt finansowany ze środków unijnych pn. „Mazurski Plon” wyposażając się w tradycyjne mazurskie stroje oraz wzięło udział w projekcie realizowanym przez LGD „Barcja” w Kętrzynie pn. "Produkt lokalny skarbem Warmii, Mazur, Kujaw i Krajny" przygotowując potrawy z XIX w. kuchni wschodniopruskiej takie jak: kartoflanka po wschodnioprusku, karmuszka czy dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami. W lipcu 2014 r., dzięki inicjatywie i finansowaniu Stowarzyszenia, na cmentarzu w Koczarkach odsłonięto tablicę upamiętniającą jeńców wojennych i robotników przymusowych z okresu II Wojny Światowej, którzy stracili życie w 1944 r. w istniejącym wówczas w Koczarkach podobozie Stalag IA ze Stabławek, podczas uroczystego apelu na tę okoliczność zespół „Mazurska Kosaczewina” wykonał pieśni patriotyczne. W roku 2015 Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” wyprodukowało film dokumentalny pt. „Odnaleźć Mazury” z udziałem zespołu „Mazurska Kosaczewina”, uświetniający dorobek ich pracy przez okres ostatnich kilku lat. W lokalnej społeczności stanowią pierwszy amatorski zespół ludowy w gminie Kętrzyn, a z tego, co wiadomo pierwszy w regionie, który posiada repertuar wyłącznie w gwarze mazurskiej.

W dniu 28 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej „Hydrofornia” w Koczarkach odbyła się uroczystość jubileuszowa 5-lecia istnienia zespołu ludowego „Mazurska Kosaczewina”. Była to ważna chwila i mimo, że ktoś powiedziałby, że to tylko pięć lat istnienia, to przez ten krótki czas zdołano osiągnąć naprawdę wiele. Jubileusz uświetniono poprzez uroczyste zaśpiewanie przez "Mazurską Kosaczewinę" hymnu mazurskiego, który wykonany w gwarze mazurskiej był pierwszą prezentacją od niepamiętnych czasów mazurskich. Podczas uroczystości wręczono podziękowania zasłużonym obecnym i byłym członkom zespołu za zaangażowanie i pracę społeczną, instruktorom za wkład merytoryczny w działania zespołu oraz Wójtowi Gminy Kętrzyn za wieloletnie dofinansowywanie Stowarzyszenia „Mazurska Kosaczewina” i Jadwidze Nowińskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie za wieloletnią współpracę. Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” składa podziękowania wszystkim gościom za liczne przybycie na uroczystość jubileuszową. Swoją obecnością spotkanie uświetnili Burmistrz Miasta Kętrzyna Krzysztof Hećman, Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz, radni i sołtysi Gminy Kętrzyn, ks. Andrzej Jóźwik, przedstawiciele wielu stowarzyszeń i podmiotów kultury, m. in. Anna Babiak-Owad z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Tadeusz Korowaj z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej wraz z gośćmi z Wesel z Niemiec oraz wielu innych zacnych gości. Podczas uroczystości goście mogli spróbować potraw mazurskich takich jak: kartoflanka po wschodnioprusku, karmuszka, oraz kuchy (ciasta) i świeże mleko. Podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości - mieszkańcom wsi Koczarek, Salpiku, Czernik, Windykajm, Nakomiad i Langanek oraz Erykowi Kowalczykowi za redakcję książki „Mazurska Kosaczewina -konspekt encyklopedyczny” i firmie „Frazo – zakątek czytelniczo-kreatywny” za prezentację rękodzieła. Stowarzyszenie składa szczególne podziękowania przybyłym lokalnym mediom – Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej, Telewizji Mazurskiej oraz Annie Minkiewicz-Zaremba z Radia Olsztyn i Tadeuszowi Plebańskiemu prowadzącemu stronę www.ciekawemazury.pl.
Zespół „Mazurska Kosaczewina” otrzymał wiele gratulacji, upominków wraz z życzeniami na dalsze lata owocnej pracy w zakresie krzewienia kultury mazurskiej. Członkowie zespołu żywią nadzieję, że te życzenia się spełnią i za następne pięciolatki również spotkają się w gronie miłośników ich poczynań.

W imieniu Stowarzyszenia i zespołu „Mazurska Kosaczewina”
Agnieszka Roszig – Prezes Zarządu
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Agnieszka Roszig
Oceń artykuł:

(0)