Poniedziałek, 25 września 2017. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Podziel się:

Podziel się:

Konferencja na zamku w Reszlu z udziałem wicepremiera Gowina

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin był gościem na konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie pt. „Przyszłość i wyzwania samorządu terytorialnego”, która odbyła się 9 września na zamku w Reszlu.

Wśród gości znalazła się również Pani Senator Małgorzata Kopiczko, starostowie, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich powiatów, miast i gmin, radni powiatowi, przedsiębiorcy, sołtysi i wielu innych przedstawicieli placówek i organizacji z terenu powiatu a także województwa.

Program konferencji był podzielony na trzy panele: I – Sytuacja gospodarcza oraz perspektywy rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, II – Mandat społeczny i organizacja jednoosobowych samorządowych organów wykonawczych, III – Najbliżej ludzkich spraw. Propozycje zmian legislacyjnych dotyczące realizacji mandatu sołtysów.

Wszystkich gości przywitał wicestarosta kętrzyński Michał Krasiński. W krótkim wystąpieniu powiedział czego on spodziewałby się po dyskusji zwracając szczególną uwagę na konieczność reformy Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz podsuwając do przedyskutowania temat wyborów bezpośrednich starostów powiatowych.

Następnie głos zabrał wicepremier. Zaczął od tego, że prace nad ustawą o dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast z obowiązywaniem wstecz został porzucony jednak prace nad takim projektem ale z obowiązywaniem „w przyszłość” najprawdopodobniej kiedyś będą podjęte. Odniósł się również do słów wicestarosty Krasińskiego i stwierdził, że do przyszłorocznych wyborów samorządowych pomysł nad wyborami bezpośrednimi starostów nie będzie rozpatrywany. Minister Gowin w swojej wypowiedzi zwrócił szczególną uwagę na zaangażowanie w wyborach samorządowych ludzi młodych. Mówił również o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz konieczności nowelizacji ustawy umożliwiającej dofinansowanie wyższych uczelni przez samorządy lokalne. Swoje wystąpienie zakończył zwróceniem uwagi na to, że województwo warmińsko-mazurskie jest na ostatnim miejscu jeśli chodzi o kontraktacje środków unijnych.

W pierwszym panelu dyskusyjnym zasiedli prezes Magnetic Systems Technology Jarosław Sachryń, wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg oraz wicestarosta kętrzyński Michał Krasiński. Panel poprowadził Ryszard Adamczak Członek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy. Po dość burzliwej dyskusji wszyscy zgodnie stwierdzili, że żeby przemysł zaczął się lepiej rozwijać w naszym regionie należy inwestować w infrastrukturę. Padło nawet stwierdzenie, że samorządy przede wszystkim nie powinny przeszkadzać przedsiębiorcom, bo biznes sam sobie poradzi a samorząd niech pracuje nad rozwojem infrastruktury. Było parę osób na sali chętnych włączyć się do dyskusji lecz napięty grafik konferencji zmusił prowadzącego do zakończenia pierwszego panelu.

Drugi panel poprowadził Michał Wypij Doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów. Gośćmi byli Paweł Bobrowski wójt gminy Kętrzyn, Michał Kochanowski radny powiatu kętrzyńskiego oraz Paweł Jaskółowski Przewodniczący Komisji Budżetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Skupili się oni nad pomysłem wyborów bezpośrednich starostów oraz pochylili się nad problemem zaangażowania młodych ludzi w wybory samorządowe.

Ostatni panel skupił się na roli sołtysów i propozycjach wzmocnienia ich znaczenia.

Spotkanie na reszelskim zamku trwało blisko 3 godziny. Miejmy nadzieję, że obecni na nim przedstawiciele władzy i biznesu wyciągną z niego korzystne dla wszystkich wnioski.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Jaaaa oraz opublikowany na portalu Reszel: Przyszłość samorządów. Konferencja z udziałem wicepremiera Gowina
Oceń artykuł:

(0)