Piątek, 3 lipca 2020. Imieniny Anatola, Jacka, Mirosławy

Zobacz jak szkoli się ochotnicza straż

2010-02-08 00:00:00

Zakończył się kolejny kurs dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.

W dniach 25. 01. – 03. 02. 2010 r. odbył się kolejny kurs „Szkolenie strażaków ochotników OSP cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.

Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy.

Na kurs zgłoszono 34 osoby. Szkolenie ukończyło 28 osób.

Celem szkolenia było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych, a także zagadnieniami BHP na miejscu akcji ratowniczej.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 51 godzin lekcyjnych.

W środę 3 lutego br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.

Prymusem kursu został dh Marek Pepławski z OSP Wilkowo, tuż za nim dh Katarzyna Łuszczak z OSP Korsze.
W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Jest to niezmiernie ważne, gdyż w wielu przypadkach to właśnie strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia i wielokrotnie wykonują samodzielnie coraz bardziej skomplikowane czynności ratownicze. Mało tego, to właśnie jednostki OSP stanowią trzon Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który ma za zadanie ratowanie zagrożonego zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz środowiska. Często więc podczas zdarzeń ma miejsce ścisła współpraca różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb ratowniczych, a takie ćwiczenia i kursy mają doskonalić przyjęte zasady tej współpracy, wyrównywać poziom wyszkolenia i przygotowania ratowników.

Absolwenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu w dniu 5 lutego 2010 r. Świadectwa wręczali: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Tomasz Furgał oraz Dowódca JRG PSP Kętrzyn st. kpt. Szymon Sapieha, który był jednocześnie Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej. Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był asp. Mariusz Czajkowski.

st. kpt. Szymon Sapieha
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kętrzynie
Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.