Poniedziałek, 23 listopada 2020. Imieniny Adeli, Felicyty, Klemensa

Przed nami Walne Zgromadzenie w Spółdzielni „Pionier”

2017-05-29 18:09:37 (ost. akt: 2017-05-29 15:29:47)

Autor zdjęcia: Dorota Wróblewicz

— Walne Zgromadzenie to najwyższy organ naszej spółdzielni. Zgodnie ze statutem Walne zostało podzielone na części. Jest ich w sumie pięć, a ich liczba odpowiada poszczególnym spółdzielczym osiedlom — mówi Arkadiusz Książek. Z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” rozmawiamy m.in. o wyborach do rady nadzorczej.

Na klatkach schodowych spółdzielczych budynków pojawiły się ogłoszenia o terminach zebrań członków spółdzielni. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom, co to za zebrania i co będzie przedmiotem ich obrad?
— Walne Zgromadzenie to najwyższy organ naszej spółdzielni. Zgodnie ze statutem Walne zostało podzielone na części. Jest ich w sumie pięć, a ich liczba odpowiada poszczególnym spółdzielczym osiedlom. Trzy spotkania odbędą się w Kętrzynie, będą to kolejno osiedla Moniuszki, Sikorskiego i Piastowskie. Następnie obradować będą spółdzielcy z osiedli w Korszach i Reszlu. Oznacza to, że każdy z członków spółdzielni może wziąć udział w jednym z pięciu zebrań, w zależności od tego na którym z osiedli znajduje się jego mieszkanie.

A przedmiot obrad? Jakie są kompetencje Walnego?
— Walne Zgromadzenie podejmuje co roku najważniejsze dla spółdzielni uchwały. Dotyczą one przyjęcia bardzo istotnych dokumentów podsumowujących ubiegły rok, w tym sprawozdania rady nadzorczej, sprawozdania finansowego spółdzielni, sprawozdania zarządu. Ponadto Walne udziela członkom zarządu absolutorium, dokonuje podziału nadwyżki bilansowej, uchwala kierunki działalności spółdzielni na okres 2017/2018 roku. Jest też jedynym organem uprawnionym do podejmowania uchwał w sprawie zbycia nieruchomości. W tym roku pod obrady poddajemy również decyzję o utworzeniu funduszu wymiany wodomierzy. Członkowie spółdzielni zgłosili również cztery wnioski o zmianę statutu spółdzielni. Poza tym Walne zajmie się jeszcze kilkoma sprawami natury organizacyjnej, jak oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie spółdzielnia może zaciągnąć, czy wybór delegata na zjazd związku rewizyjnego.

To chyba nie wszystkie punkty porządku obrad?
— Tak. W tym roku najbardziej wyczekiwany z pewnością będzie punkt dotyczący wyboru członków rady nadzorczej. W tym roku kończy się trzyletnia kadencja rady. Nowy jej skład na lata 2017-2020 spółdzielcy wybiorą w tajnych głosowaniach na poszczególnych częściowych Walnych. Wybierać będziemy 9 członków rady spośród 30 zgłoszonych kandydatów. Przypomnę, że rada jest organem kolegialnym sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Do jej głównych zadań należy m.in. uchwalanie planów gospodarczych, ustalanie wysokości opłat za lokale, badanie sprawozdań finansowych.

W jaki sposób spółdzielcy będą mogli zapoznać się z kandydatami? Gdzie można dowiedzieć się o tym, kto kandyduje do rady?
— Lista kandydatów została opublikowana na stronie internetowej naszej spółdzielni (www.smpionier.pl). Tam również znajdują się istotne materiały, tj. harmonogram zebrań, regulamin i porządek obrad, sprawozdania oraz projekty uchwał. Jest to o tyle istotne, że dokumenty te nie będą w trakcie obrad odczytywane. Zachęcam wszystkich członków do zapoznania się z nimi oraz regularnego odwiedzania naszej internetowej witryny. Ci z Państwa, którzy nie korzystają z Internetu, mogą uzyskać wszelkie informacje w administracjach osiedlowych lub w siedzibie spółdzielni. Zapraszamy.

Same nazwiska często niewiele nam mówią.
— To prawda. Trudno jest znać wszystkich spośród blisko 5,5 tys. członków zamieszkujących trzy miasta. Wybory do rady nadzorczej będą poprzedzone na każdym z zebrań krótką prezentacją kandydatów. Z pewnością pozwoli to przynajmniej w części zapoznać się z tym kim są i co sobą reprezentują.

Jakie osiedla reprezentują poszczególni kandydaci. Proszę też powiedzieć jak podzielić 9 miejsc w radzie na 5 osiedli?
— Zgłosiło się 10 kandydatów z os. Sikorskiego, 8 z os. Piastowskiego, 6 z Reszla, 4 z os. Moniuszki i 2 z Korsz. Do rady, zgodnie z statutem, wejdzie w pierwszej kolejności 5 osób. Będą te osoby, które spośród kandydatów z danego osiedla otrzymają największą ilość głosów. Decydować będzie suma głosów oddanych na kandydata na każdym z pięciu zebrań. To są miejsca gwarantowane dla każdego z osiedli. Kolejne 4 miejsca w radzie trafią do tych spośród kandydatów, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. Tak więc każde z osiedli może mieć w radzie nadzorczej od 1 do nawet 5 reprezentantów.

Przyznam, że to dość skomplikowany podział. A jak spółdzielcy będą głosować? Słyszałem, że jest to sposób odmienny od tego, jaki znamy z wyborów samorządowych, czy parlamentarnych.
— Rzeczywiście statut spółdzielni przewiduje głosowanie poprzez skreślenie osób, którym wyborca nie udziela poparcia. Wobec tego ważny głos powinien zawierać nie więcej, niż 9 nie skreślonych nazwisk. Może być to trudne w sytuacji tak dużej liczby kandydatów. Spośród 30 nazwisk co najmniej 21 musimy skreślić.

Czy nie łatwiej postawić znak „X” w kratce obok nazwiska?
— To prawda, lecz w tegorocznych wyborach musimy głosować poprzez skreślenie. Osobiście uważam, że przy dokonywaniu kolejnych zmian statutu należy ten sposób głosowania zmienić na bardziej demokratyczny i prostszy dla głosujących.

Wspomniał Pan o tym, że zmiany w statucie będą głosowane na Walnym.
— Tak, dotyczy to jednak 4 konkretnych wniosków złożonych przez członków. Jako spółdzielnia stoimy przed koniecznością gruntownej zmiany statutu. Z uwagi na złożoność sprawy zmiany statutu powinny być przedmiotem odrębnego zebrania, które mogłoby odbyć się jeszcze w tym roku. Zmiany takie wymagają bardzo dokładnego przygotowania przez prawników, przeanalizowania przepisów, wybrania konkretnych rozwiązań. Pośpiech nie jest tu wcale wskazany, tym bardziej, że zmiany statutu wchodzą w życie dopiero po ich zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy, który bada ich zgodność z prawem. Ponadto wymagają one przegłosowania ich większością 2/3 głosów. Istotne jest również to, iż lustratorzy przeprowadzający aktualnie w spółdzielni przegląd i weryfikację dokumentów za lata 2014-2016 przedstawią w wynikach swojej pracy konkretne paragrafy wymagające korekty czy zmiany. W rozmowach z zarządem przedstawiają już niektóre sugestie w tym zakresie. Liczę na to, że nowa rada nadzorcza we współpracy z zarządem zajmie się tym tematem i jak wspomniałem, może jeszcze w tym roku zwołamy kolejne Walne poświęcone wyłącznie statutowi. Jedna ze zmian powinna dotyczyć sposobu głosowania w wyborach do rady nadzorczej.

Lustratorzy? Kim są i czym się zajmują?
— Przepisy prawa nakładają na wszystkie spółdzielnie obowiązek poddawania się raz na 3 lata tzw. lustracji, czyli przeglądowi i weryfikacji swojej działalności. Jest to obowiązek każdej spółdzielni. Celem lustracji jest m.in. sprawdzenie czy spółdzielnia przestrzega przepisów prawa i postanowień statutu, zbadanie czy spółdzielnia działa w interesie ogółu członków, skontrolowanie gospodarności jej działalności, jak również pomoc w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni. Lustrację przeprowadza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. W tym celu nasza spółdzielnia zawarła umowę ze związkiem rewizyjnym, który wydelegował dwóch lustratorów. Są to osoby, które posiadają w tym zakresie stosowne uprawnienia, a przede wszystkim duże doświadczenie.

Umowę? Czy spółdzielnia ponosi w związku z lustracją jakieś koszty?
— Tak. Ustawa nakłada na spółdzielnie obowiązek poddania się lustracji, a jej koszt, podobnie jak koszt badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ponosi spółdzielnia, czyli my spółdzielcy.

Kiedy będziemy mogli zapoznać się z wynikami tej kontroli?
— Lustracja trwa od połowy marca i ma zakończyć się w drugiej połowie czerwca. Protokół z lustracji wraz z listem polustracyjnym trafi do naszej spółdzielni najprawdopodobniej w lipcu. Z treścią obu dokumentów w pierwszej kolejności zostanie zapoznana nowo wybrana rada nadzorcza.

Na co chciałby Pan zwrócić uwagę członkom wybierającym się na Walne?
— Przypominam o konieczności zabrania ze sobą na zebranie dowodu tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowodu osobistego. Pozwoli to na potwierdzenie swojej tożsamości i odebranie mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad i do głosowania.

Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages